OKAF ORTA KARADENİZ KARİYER FUARI

MÜSİAD SAMSUN

Başkanımız

@htsengul ve üyelerimiz, MÜSİAD Batum Başk. Hamza KÖSE, Acara Özerk Cumhuriyeti TSO Başk. Giorgi ROMANADZE ve beraberindeki heyet ile birlikte üyelerimiz Kazım KEFELİ (Kefeli Ofset ) Fatih KURT’u (Atılım İnşaat ) ve Mustafa POLATCAN’ı (Yaşar Makine ) ziyaret etti

VIYOL ÜRÜNLERİ

Denge Gazetesi

Kefeli Group TV Röportaj Fragman

İNSAN KAYNAKLARI FORMU

YAŞ SEBZE VE MEYVE KUTUSU

Kağıt Türü : Esmer / Beyaz

Tercih Edilen Dalga  : BC Dalga

Yaş Sebze ve Meyve kutularınız ihtiyaçlarınız doğrultuda size özel ölçü ve baskı hizmetlerini içeren çözümler sunmaktayız.

Elle kurmalı Meyve-sebze sektöründe taşıma ve teşhir amaçlı en çok tercih edilen ambalajlardandır.

Ürün görünürlüğü ve erişim kolaylığı

Havalandırma boşluğu

Kolay kurulum

Marka tanıtımı için çekici tasarım ve baskı imkanı

Yüksek istifleme gücü ve maksimum görünürlük

Mağazalarda kolay ürün teşhiri

Hijyenik

HAMBURGER KUTUSU

Kağıt Türü : Esmer / Beyaz

Tercih Edilen Dalga  : E Dalga

Hamburger kutularına logolarınız, markalarınız ve pazarlama mesajlarınızla özel baskı yöntemleri ile uygulanabilir. Birincil ambalajlarda gıda ile temasa uygun malzemeler ile gıda güvenliğine uygun üretim sağlamaktayız.

Ürünler düz olarak teslim edilir ve depolama alanında az yer kaplar, Kolay kullanım ve saniyeler içinde elle katlanabilme özelliğine sahiptir.

Ambalajlanacak ürüne göre malzeme kullanımı yapılır.

İlgi çekici baskı ve tasarım imkânı ile firmanızı ön sıralara taşır.

Sağlıklı taşıma imkânı ile kolay sevk edilebilir.

Üstün koruma imkânı ile ürün gereksinimleri için uygun çözümler sunar.

Gıda ile teması uygundur.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız, şirketimizin özel ihtiyaçlarına aktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Bizler cinsiyet, uyruk, ırk, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız.

Şirket olarak kapasitesini arttıran, müşterilerinin beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Bu bakış açısıyla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

Politikamız doğrultusunda; şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, performans yönetimi çalışmalarının metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

İşe alım ve Oryantasyon
Kariyer sitelerinde, ihtiyaç doğrultusunda çeşitli özellikte ve farklı niteliklerdeki pozisyonlar için ilanlar yer almaktadır. Bunun yanı sıra internet sitemiz üzerinden de iş / staj başvurusu yapılabilmektedir. İlanlar için yapılan başvurular arasından, şirketimiz ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bulunan adaylar seçilerek görüşmelere davet edilmektedirler.

Mülakat Süreci
İhtiyaç doğrultusunda açık pozisyonlardan görüşmeye davet edilen adaylar genel yetenek, kişilik envanterleri, mesleki yeterlilik, algı ve beceri testleri gibi pozisyona göre değişim gösteren uygulamalara tabi tutulurlar.
Bu aşamalarda başarılı bulunan adaylar, oryantasyon eğitimi ile başlayacak olan iş hayatlarına adım atarlar.
İşbaşı kararı verilen çalışanlar işe başladıklarında şirketimize özel Oryantasyon Programı’na tabi tutulurlar.

İşe Alım ve Yerleştirme
Oryantasyon Eğitiminin hedefleri; yeni işe alınacak personele; şirket politikaları, şirketin organizasyon yapısı, üretim-hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği konularında bilgi vermek, çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır. Çalışanlar oryantasyon programı kapsamında tüm grup ile ilgili bilgi edinmenin yanında çalışacakları firma ve bölüm ile ilgili detaylı bilgiye sahip olurlar. Sonrasında bölüm ve göreve göre farklı sürelerde “iş başı eğitimi” görürler. Ayrıca, işe başlayan personele Kefeli Ambalaj’ın tarihçesi, kalite anlayışı, işyeri kuralları gibi genel bilgilerin yer aldığı Personel El Kitabı verilir.

PİZZA KUTUSU

Kağıt Türü : Esmer / Beyaz

Tercih Edilen Dalga : E Dalga

Tercih Edilen Ölçüler: 30x30x3,5 , 28x28x3,5, 33x33x3,5, , 40x40x3,5, 35x35x3,5

Pizza kutularına logolarınız, markalarınız ve pazarlama mesajlarınızla özel baskı yöntemleri ile uygulanabilir. Birincil ambalajlarda gıda ile temasa uygun malzemeler ile gıda güvenliğine uygun üretimi sağlamaktayız.

Ürünler düz olarak teslim edilir ve depolama alanında az yer kaplar, Kolay kullanım ve saniyeler içinde elle katlanabilme özelliğine sahiptir.

Ambalaj ürününe göre malzeme kullanımı yapılır.

İlgi çekici baskı ve tasarım imkanı ile firmanızı ön sıralara taşır.

Sağlıklı taşıma imkanı ile kolay sevk edilebilir.

Üstün koruma imkânı ile ürün özellikleri için uygun çözümler sunar.

Gıda ile temasa uygundur.

STANDART KOLİLER

Kağıt Türü : Esmer / Beyaz

Tercih Edilen Dalga  : B, C, EB, BC Dalga

En çok tercih edilen ve kullanılan karton koli ürünümüz A-Box dediğimiz standart kolidir.Üretimde ve kullanımda yüksek verimlilik, düşük maliyet sağlar.

Her koli müşterimizin talepleri doğrultusunda üretilir. Kolilerde istenilen ebat, baskı ve kesim uygulanır. Ürünlerimiz depolama, istifleme nakliye ve pazarlamaya uygun olarak özel olarak üretilmektedir.

Bu koliler her sektöre uygun olmakla birlikte başlıca şu ürünlerin paketlenmesinde kullanılır;

Örneğin: Neme duyarlı bir koli istiyorsanız size kraft koli üretiyoruz veya ağır ürün paketleyecekseniz size mukavemeti fazla olan dopel (B+C Dalga) gramajlı ürün üretiriz. B dalga C dalga EB dalga ve E dalga mukavva çeşitlerimizle bu koliler üretilmektedir.

Karton Kutu Tipleri

OLUKLU MUKAVVA TİPLERİ

İş Sağlığı Politikamız

KEFELİ AMBALAJ A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. KEFELİ AMBALAJ A.Ş. ‘nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

– İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

– İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

– İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

– Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

– İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de KEFELİ AMBALAJ A.Ş.’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

– KEFELİ AMBALAJ A.Ş.’nin İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

– Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

– Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.