İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız, şirketimizin özel ihtiyaçlarına aktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Bizler cinsiyet, uyruk, ırk, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız.

Şirket olarak kapasitesini arttıran, müşterilerinin beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Bu bakış açısıyla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

Politikamız doğrultusunda; şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, performans yönetimi çalışmalarının metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

SİZİ ARAYALIM

Pro Web Tasarım
apartmentphoneearth