VIOL PRODUCTS

THE BIRTH OF MOLDED FIBER

At the beginning of the 20th century, the molding technique based on cellulose and wood waste was perfected in the USA. The process was later industrialized to produce disposable plates and trays for local lumberjacks. This method was soon expanded to other applications such as baking sheets and baking molds, paper plates for grocers, and picnic wraps for families.

From disposable tableware to egg transport

Facing the success of molded fiber, its incredible strength and excellent shock absorption properties, specialty packaging products have been designed to store and transport fresh eggs since 1931.

Until then, eggs were sold loosely stored and transported in baskets or paper bags, resulting in a 30% breakage rate during shipping. These early molded fiber trays (holding 30 eggs) made it significantly easier to transport eggs between manufacturers, stores, and customers. In the 1960s, the modern form of a practical clamshell egg box was invented.

Tabiatta her ürünün besin zincirine kazanımı ile ilgili bir performansı söz konusudur. Kağıdın bu konudaki başarısı geri dönüşüm ile toplanamayan kısmının da kısa sürede besin zincirine katılması kağıdın ve kalıpla imalat prosesinin tekrar yükselmesini sağlamıştır..

Bugün pek çok birlik, ülke ve kurum çevreye zararı en az olan ürün ve proseslerin kullanımı konusunda uygulamalar ve yaptırımlar devreye almaktadır. Bu çerçevede hurda kağıt kullanımı ve geri kazanımı teşvik edilmekte ve pekçok firmada satılan mamul ve hizmetin tercihinde ciddi bir neden olmaktadır.

Modern Ekolojik Üretim

Ambalajı geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilmektedir. Uzun yıllar boyunca, bu malzeme konusunda uzmanlaşmış Yuva Viol gibi şirketler, çevrenin korunması için sürdürülebilir bir politikada aktif bir rol oynamak için yenilikçi teknikler geliştirmek ve giderek daha verimli ve çevre dostu çözümler üretmek için araştırmalara yatırım yapmıştır.

Ekolojik Materyal
Çok sayıda endüstriyel gereksinimi karşılamanın yanı sıra, kalıplanmış elyaf, artan çevre tüketici bilincine uygun olarak% 100 sürdürülebilir bir üründür.

Kağıt ve karton gibi geri dönüştürülebilir yenilenebilir malzemelerden elde edilen bu paketleme çözümü, orman kaynaklarının korunmasına katkıda bulunur ve CO2 etkisini önemli ölçüde sınırlayan kontrollü bir üretim süreciyle fosil yakıtların tasarrufuna yardımcı olur.

Tamamen biyolojik olarak bozunabilir ve geri dönüştürülebilir, Kalıba dökülmüş elyafın ilave atık arıtma maliyeti olmaksızın imha edilmesi de kolaydır.

Çevrenin korunmasına katılın
Çoğu ambalaj türünü üretmek için kullanılan doğal kaynaklar (su, yağ vb.) Sınırlıdır. Bu nedenle, çevre dostu alternatif çözümler benimseyerek tüketimlerinin sınırlandırılması esastır.

Yuva Viol, uygulanabilir çevre standartlarına uygun olarak hem performansı hem de ekolojiyi birleştiren bir çözümle sorumlu bir üretim süreci geliştirmeye kendini adamıştır. Kalıba dökülmüş fiberin gerçek doğasına özgü biyolojik özelliklere ek olarak, Yuva Viol, mükemmel bir şekilde kontrol edilen bir süreç ve sınırlı bir CO² etkisi ile geri kazanımdan teslimata ve her üretim adımında gerçek bir kağıt ve karton geri dönüştürücüsü görevi görür.

Selüloz, atık arıtma sorununu çözen, sonsuz yenilenebilir bir yaşam döngüsüne sahip, tamamen geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir bir malzemedir.

In nature, each product has a performance related to its return to the food chain. The success of the paper in this regard, and the inclusion of the part that cannot be collected by recycling in the food chain in a short time has enabled the paper and mold manufacturing process to rise again.

Today, many unions, countries and institutions are implementing practices and sanctions for the use of products and processes that have the least damage to the environment. In this context, the use and recycling of scrap paper is encouraged and it is a serious reason for the preference of products and services sold in many companies.

Modern Ecological Production

Its packaging is produced using recycled materials. For many years, companies such as Yuva Viol, which specializes in this material, have invested in research to develop innovative techniques and come up with increasingly efficient and environmentally friendly solutions to play an active role in a sustainable policy for environmental protection.

Ecological Material

In addition to meeting numerous industrial requirements, molded fiber is a 100% sustainable product in line with the growing environmental consumer awareness.

Made from recyclable renewable materials such as paper and cardboard, this packaging solution contributes to the conservation of forest resources and helps save fossil fuels through a controlled production process that significantly limits the CO2 impact.

Fully biodegradable and recyclable, Molded fiber is also easy to dispose of with no additional waste treatment costs.

Join the protection of the environment

The natural resources (water, oil, etc.) used to produce most types of packaging are limited. Therefore, it is essential to limit their consumption by adopting environmentally friendly alternative solutions.

Yuva Viol is committed to developing a responsible manufacturing process with a solution that combines both performance and ecology in accordance with applicable environmental standards. In addition to the biological properties inherent in the molded fiber, Yuva Viol acts as a true paper and cardboard recycler at every production step, from recovery to delivery, with a perfectly controlled process and a limited CO² effect.

Cellulose is a fully recyclable and biodegradable material with an endlessly renewable life cycle that solves the problem of waste treatment.

Integrate sustainable development into your marketing strategy

The environmental impact of a product, and especially its packaging, is now a decisive claim taken into account by consumers in their purchasing decision. Choosing molded fiber means adopting a sustainable development approach as well as meeting your customers' expectations, in line with global market awareness.

EGG VIOLS

It is an anti-breakage, hygienic and reliable packaging and transportation method.

There are models in different sizes and varieties.

STANDARD EGG VIOLS PRODUCT DESCRIPTION VIOL PACKAGING PIT QUANTITY

ÜRÜN TANIMI
15,5 LBS
17 LBS
20 LBS (Narrow)
20 LBS (Wide)
25 LBS
VİOL AMBALAJ
70 Pieces
70 Pieces
70 Pieces
70 Pieces
70 Pieces
ÇUKUR ADET
30 Pieces
30 Pieces
30 Pieces
30 Pieces
30 Pieces

LET US CALL YOU

Pro Web Tasarım
apartmentphoneearth